Praktijknummer: (0113) 25 27 97Spoednummer: (0113) 23 30 25

Spoedgevallen


Bij levensgevaar

Als elke seconde telt, bel: 112

Spoed overdag

In geval van een medische noodsituatie, bel: (0113) 23 30 25

  • U wordt automatisch doorverbonden met de assistente.
  • Vertel de assistente zo duidelijk en zo goed mogelijk wat de aard van de spoedeisende situatie is.
  • Vertel de assistente waar u zich bevindt.
  • Geef de assistente een contactnummer van de vaste of mobiele telefoon zodat wij u zonodig kunnen bereiken. Indien u zelf niet het slachtoffer bent, blijft u ter plaatse om zonodig hulp te verlenen.
  • Als een ambulance noodzakelijk is zal de assistente of de arts hiervoor zorgen. U wordt dus niet geacht zelf ook nog te bellen!

Spoed buiten kantoortijden en in het weekend

Let op! Zonder afspraak binnenlopen is niet de bedoeling, het is in uw en ons belang dat u altijd eerst belt!


U heeft met spoed een huisarts nodig buiten kantoortijden: in de avond, de nacht of tijdens het weekend? Bel dan met de huisartsenpost. 
Meer informatie vindt u op huisartsenpostzeeland.nl

De Bevelanden: 088-0228125
’s Gravenpolderseweg 114b, 4462 RA Goes
Adres Beethovenlaan 3a
4462 JC Goes
Email: info@huisartsrijken.nl
Contact
Telefoon:(0113) 25 27 97
Spoednummer:(0113) 23 30 25
Huisartsen E.R.C. Rijken